Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine


KESKKONNAARUANNE 2014 

KESKKONNAARUANNE 2013

Ettevõtte missioon: vähendada kodude ja asutuste energiakulu ning luua neis parem elukeskkond. Selleks toodame ja müüme inim- ja keskkonnasõbralikku, hoolikalt valmistatud soojustusmaterjali. 

Ettevõtte visioon: WERROWOOL OÜ on kõige keskkonnasäästlikum ja eelistatuim soojustusmaterjali tootja Baltikumis ja Skandinaavias. WERROWOOL´i usaldusväärsus ja kliendilojaalsus tuginevad kvaliteedile, kaasaegsetele väärtustele ja keskkonnahoiule.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Vastutustundliku ettevõttena lähtume oma tegevustes järgmistest põhimõtetest:

  • pakume klientidele kvaliteetset ja keskkonnasäästlikku soojustusmaterjali;
  • püüame oma tööd teha veatult, väldime keskkonna saastamist ning võimalikke tervisekahjustusi ja tööõnnetusi;
  • juhindume oma tegevustes maksimaalse taaskasutuse ja puhtama tootmise põhimõtetest;
  • arendame ja tunnustame töötajate tulemuslikku, kliendikeskset ja jätkusuutlikku tegutsemist;
  • teeme koostööd vaid positiivse tagasiside saanud alltöövõtjate ning tarnijatega, eelistades keskkonnahoiust lugupidavaid partnereid;
  • aitame oma tegevuse ja toodetega kaasa parema elukeskkonna loomisele;
  • täidame oma tegevusi, tooteid ja teenuseid reguleerivate õigusaktide nõudeid ja muid ettevõtte poolt tunnustatud norme;
  • parendame jätkusuutlikult ja innovaatiliselt oma tooteid ja tegevusi, saavutamaks paremaid tulemusi.

WERROWOOL OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on avalik ja kättesaadav ettevõtte töötajatele, klientidele, partneritele ja laiemale üldsusele. Juhtkond tagab igapäevase suhtluse, teavituse või koolituste kaudu, et kõik ettevõtte töötajad, strateegilised partnerid on poliitikatest teadlikud ja kohustuvad seda järgima. Keskkonnapoliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus. 

WERROWOOL OÜ pingutab pidevalt, et tagada oma toodete kvaliteet ning klientide rahulolu. Selleks tarbeks soovime võimalikult paljud protsessid ning tooted kolmandate osapoolte abil sertifitseerida. Hetkel on ettevõtte protsessid sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Toote omadustega seotud sertifikaadid leiad siit.

Viimased uudised