Īpašības un priekšrocības

Celulozes vate kā siltumizolācijas materiāls tiek izmantota jau vairāk kā 70 gadus, un pirmo reizi to sāka pielietot Ziemeļamerikā. Šobrīd celulozes vate ieguvusi lielu popularitāti arī Eiropā. Somijā tā ir pati populārākā beramā vate. Apraksta turpinājumā piedāvājam "Werrowool" celulozes vates īpašību apskatu, pateicoties kurām tā ir teicams siltumizolācijas materiāls.

Siltumvadītspēja

Salīdzinājumā ar citiem konkurējošiem materiāliem celulozes vatei ir labākas siltumizolācijas īpašības. Siltumizolācijas īpašību mērīšanai tiek izmantots siltumvadītspējas koeficients (λ – lambda). Siltumvadītspējas koeficients parāda siltuma daudzumu, kas 1 stundes laikā izplūst caur viendabīgu materiālu ar laukumu 1 m2  un biezumu 1 m, kad starp materiāla divām virsmām ir temperatūras starpība 1 grāds. Tāpēc, jo mazāks ir šis rādītājs, jo labāks ir siltumizolācijas materiāls. "Werrowool" celulozes vates siltumvadītspējas koeficients (λ) ir 0,039 W/(mK). Attiecīgais rezultāts noteikts neatkarīgā laboratorijā. Ar protokola tekstu varat iepazīties šeit. Salīdzinājumā ar konkurējošiem izstrādājumiem šis rezultāts ir daudz labāks (beramajai stikla vatei attiecīgi 0,042 W/(mK) un beramajai akmens vatei 0,045 W/(mK)).

Ja lambda ir konkrētā materiāla rādītājs, tad lielums U, tas ir kopējais siltumvadītspējas koeficients uz ārējām virsmām, attiecas uz visu konstrukciju. Lielums U izsaka siltuma zudumus caur konstrukciju (ārsienu) rēķinot uz laukuma vienību. Tā aprēķināšanai tiek izmantots materiāla siltuma pretestības rādītājs R. Svarīgi, lai lielumu U ņemtu vērā projektētājs. Tas palīdz pieņemt lēmumu par materiāla izvēli un tā slāņu biezumu.  

Celulozes vatei ir labas siltumizolācijas īpašības, jo tā izgatavota no makulatūras, kuras sākotnējā izejviela ir celulozes šķiedras. Celulozes šķiedrām ir nepieciešamā porainība un starp tām atrodas liels daudzums nekustīga gaisa.

Caurpūtes rādītājs celulozes vatei, tas ir gaisa caurlaidības koeficients, arī ir labāks kā konkurējošām beramajām vatēm, kas samazina konvekciju ēku konstrukcijās un tādā veidā veicina to siltumnoturības paaugstināšanu:

  • uz bēniņiem, griestu pārseguma un uz grīdas ar materiāla blīvumu 35 kg vienā kubikmetrā atbilstošais rādītājs sastāda 5 kPa s/m2;
  • uz slīpajiem griestiem ar materiāla blīvumu 50 kg vienā kubikmetrā atbilstošais rādītājs sastāda 10 kPa s/m2;
  • sausā veidā samontētā sienā ar materiāla blīvumu 65 kg vienā kubikmetrā atbilstošais rādītājs sastāda 37 kPa s/m2.

Spēja regulēt mitrumu un "elpot"

Celulozes vates laba īpašība ir tās spēja uzsūkt mitrumu un pēc tam laika gaitā to atkal izdalīt. Minerālajiem siltumizolācijas materiāliem šādas īpašības nav. Celulozes vates spēja "elpot" nozīmē, ka uzstādot siltumizolāciju nevajag izmantot tvaika aizsardzību. Ja ēkai nav tvaika aizsardzības, tā labāk vēdinās, tajā uzlabojas iekšējais klimats, turklāt tajā nerodas bojājumi, kurus izsauc kondensāta veidošanās. Ēkas spēja "elpot" un tās iekšējais klimats ir īpaši svarīgi reģionos ar paaugstinātu radona (indīga un cilvēka organismam kaitīga gāze, kura izdalās no zemes dzīlēm) izdalīšanās līmeni (par bīstamajām zonām Igaunijā, kur iespējama radona izdalīšanās, varat lasīt šeit).

Tostarp, mitrajā laika periodā celulozes vate pasargā ēkas konstrukcijas no mitruma, kas samazina aukstuma tiltiņu veidošanās iespēju un paildzina ēkas konstrukciju ekspluatācijas termiņu.

Nav alerģiska

Tā kā celulozes vate tiek izgatavota no dabīga materiāla (avīžu papīra, tas ir pārstrādātas koka šķiedras), tā der izmantošanai arī tādās ēkās, kur bieži atrodas cilvēki ar dažādām alerģijām. Visvairāk celulozes vate piemērota sabiedrisko ēku siltināšanai, tādas kā bērnudārzi, skolas, apkopes iestādes u.c.. Pastāv tāds uzskats, ka celulozes vatē esošie bora savienojumi ir kaitīgi cilvēka veselībai. Patiesībā, šīm bažām nav nekāda pamata. Bora savienojumi tiek plaši izmantoti, piemēram, kosmētikā un arī citos dažādos izstrādājumos, kurus mēs lietojam ikdienā (tai skaitā, piemēram, izstrādājumos, kas izgatavoti no stiklaplasta, televizoros ar šķidro kristālu ekrāniem). "Werrowool" celulozes vate tiek izgatavota pēc speciālas receptes, kurā daļa bora savienojumu tiek aizstāta ar alumīnija savienojumiem. Tāda recepte palīdz saglabāt vai uzlabot materiāla īpašības (piemēram, ugunsnoturību un aizsardzību pret kaitēkļiem), tajā pašā laikā sniedzot papildus garantiju cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ uzskata bora savienojumus par kaitīgiem.

Ekoloģisks un Igaunijā izgatavots materiāls

Celulozes vates sastāvā 90% ir makulatūra, tādejādi radot ievērojamu ieguldījumu ekoloģiskajā sistēmā, palielinot atkārtoti izmantojamā materiāla pārstrādi. Ārī pašu celulozes vati var otrreizēji pārstrādāt – nepieciešamības gadījumā to var savākt no māju konstrukcijām un atkārtoti izmantot kā siltināšanas materiālu.

"Werrowool" celulozes vate tiek izgatavota Igaunijā un, kā parasti no makulatūras, kura savākta Igaunijā un Latvijā. Tādēļ kaitējums ekoloģijai celulozes vates izgatavošanas procesā ir mazāks, kā konkurējošiem izstrādājumiem. Vates izgatavošanas procesā mēs izmantojam mūsdienīgas tehnoloģijas un sadarbojamies ar dažādiem ārzemju partneriem, lai sekotu pašām jaunākajām tehnoloģijām, kuras nepieciešamas mūsu produkcijas uzlabošanai. Ražošanas procesā mēs strikti ievērojam kvalitātes standartus un mūsu uzņēmums ir sertificēts atbilstoši starptautisko standartu vadības sistēmai ISO 9001:2008 (ar sertifikātu iespējams iepazīties šeit).

Iepakojuma papīrs, kurā iepakota "Werrowool" celulozes vate, arī var tikt pārstrādāts. Lielie klienti atgriež iepakojumu atpakaļ uz rūpnīcu un mēs no tā izgatavojam teicamu celulozes vati.

" Werrowool" celulozes vates izgatavošanas rūpnīca atrodas Võrumaal, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību ārpus lielajiem centriem. Papildus ražošanas darbībām, mums ir svarīgi veikt savu ieguldījumu sabiedriskajā jomā. Par to varat lasīt šeit.

Ugunsnoturība

Pamatojoties uz ugunsnoturības izmēģinājumiem, kurus veica uzņēmums TÜV Eesti OÜ, "Werrowool" celulozes vatei piešķirta B-s1 ugunsnoturības pakāpe, d0 (pēc Eiroklases), kas nozīmē, ka materiālam ir ilgstoša izturība pret nelielas liesmas iedarbību (augstums 20 mm) un tas ir materiāls, kurš termiskās iedarbības rezultātā siltumu izdala lēni un ierobežotā daudzumā. Dotais rezultāts noteikts neatkarīgā laboratorijā. Ar pārbaudes protokola tekstu varat iepazīties šeit.

Ugunsnoturības nodrošināšanai celulozes vates sastāvam pievienoti bora un alumīnija sāļi, kuri sastāda līdz 15% izstrādājuma. Izgatavojot "Werrowool" celulozes vati mēs pastāvīgi veicam ugunsnoturības pārbaudes. Šim nolūkam mūsu ražošanas komplekss ir aprīkots ar atbilstošām iekārtām.

Daudzas konkurējošās beramās stikla vates tiek iedalītas nedegošā kategorijā A. Tomēr, diemžēl tās kūst augstas temperatūras iedarbības rezultātā, kas savukārt paātrina uguns izplatību pa konstrukcijām. Celulozes vates ugunsnoturība pārbaudīta vairākkārtēju izmēģinājumu laikā. Interesantu informāciju par celulozes vates, stikla vates un ēkas bez siltumizolācijas degšanu var iegūt noskatoties turpinājumā izvietoto video.,


Spēja atbaidīt kaitēkļus

Celulozes vates sastāvā esošie bora savienojumi atbaida grauzējus no siltumizolācijas materiāla. Tostarp, bora savienojumi labi pretojas pelējuma un dažādu sēnīšu veidošanās procesam. Šim aspektam ļoti svarīga nozīme ir gadījumos, kad mājā notiek ūdens sistēmas avārijas. Tā kā celulozes vate "elpo", tad laika gaitā tā izžūst un saglabā savas siltumizolācijas spējas. Tajā pašā laikā materiālā esoši bora savienojumi novērš pelējuma un sēnīšu veidošanos.

Skaņas absorbcijas spēja

Pateicoties savai pārslu veida struktūrai "Werrowool" celulozes vatei ir teicamas skaņas absorbcijas spējas. Tā rezultātā ievērojami palielinās skaņas absorbcijas spēja kā ēkas iekšpusē, tā arī ārsienām.

Pieņemama cena

"Werrowool" celulozes vates pieņemamo cenu nodrošinošie faktori:

  • Celulozes vates iestrāde notiek ātrāk un lētāk kā izmantojot citas vates kam ir ruļļu vai plākšņu forma.
  • Iestrādājot celulozes vati nav nepieciešams uzstādīt tvaika aizsardzību (izdevumi materiālam un uzstādīšanas laiks), ja celulozes vates pielietojums izlemts jau projektēšanas stadijā.
  • Celulozes vates siltumizolācijas īpašības salīdzinājumā ar beramo stikla vati vai akmens vati ir daudz labākas, kas ilgākā laika periodā dos papildus ekonomiju.
  • Uzmanību! "Werrowool" beramās celulozes vates izmaksas salīdzinājumā ar konkurējošām beramajām stikla vatēm un akmens vatēm, ir izdevīgākas pie nosacījuma, ja salīdzina piedāvājumus, kuri balstīti uz materiāla blīvumu saskaņa ar ražotāju prasībām. Kāpēc ir tik svarīgi ievērot ražotāju prasības par materiāla blīvumu? Tāpēc, ka iestrādājot beramo vati negodīgi starpnieki/iestrādātāji, kā likums, beramās vates slānī iestrādā mazāk vates materiāla un vairāk gaisa, tādā veidā panākot mānoši izdevīgas izmaksas. Tā rezultātā, drīzā laikā izolācijas slānis nosēdīsies un tam būs smieklīgas siltumizolācijas spējas. Kā ražotāji mēs nevaram samierināties ar tādu apmānu, tāpēc mēs strādājam tikai ar nedaudziem ilglaicīgiem partneriem, kuriem uzticam klientu labklājību. Un ja nu pēkšņi iestrādes partneris „pazūd”, mēs saglabājam klientam garantijas prasības.
  • Tā kā "Werrowool" celulozes vate tiek izgatavota Igaunijā, vietējiem iedzīvotājiem tas nodrošina ievērojamu ekonomiju pateicoties zemākiem transportēšanas izdevumiem.