Kvalitetsledning

WERROWOOL OÜ arbetar ständigt för att försäkra produktkvaliteten och kundnöjdheten. Därför vill vi få så många processer och produkter som möjligt certifierade av tredje parter. Certifikat för produktegenskaper kan ses här.

Glöm inte att återvända till denna sida för att även se våra eventuella nya certifikat!

Här kan Du ladda ner vår kvalitetshandbok som vi har upprättat i enlighet med kraven enligt ISO 9001:2008. I februari 2012 blev vårt ledningssystem certifierat av Bureau Veritas och vi genomgår en årlig uppföljningskontroll.

ISO 9001:2008-certifikatet för ledningssystemet på engelska.