Kontakt och vårt team

Ivar Heinola
Försäljningsschef/Kontaktperson för internationellt samarbete

+372 50 87 777
ivar.heinola@werrowool.ee

Ivar har ansvaret för samordning av företagets försäljnings- och inköpsprocess. Kontakta gärna just Ivar om Du vill leverera oss returpapper eller bli återförsäljare av det trevligaste värmeisoleringsmaterialet. Ivar har redan i 10 år arbetat med att propagera för cellulosaull i Estland. Han har även en långvarig professionell erfarenhet inom teknologi- och finanssektorn. Hållbar och miljövänlig livsstil samt idrott är teman som ligger Ivar nära till hjärtat.

Juhan Peedimaa
WD
+372 50 36117
info@werrowool.ee

Juhan ansvarar för organisering av produktion. Han är väl insatt i maskiner, material och produktfrågor.