Werro Wool alustas paigaldajate koolitamise ning sertifitseerimisega

Kuupäev: 15. March - Koostas: Wiser Märtsi alguses viis INKU Kapitali koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertidega läbi esimese koolitusprogrammi tselluvilla paigaldajatele.

1. ja 2. märtsil toimunud koolituspäevade raames andis üle 30 aasta tselluvillaga tegelenud Jorgen Munter Taanist edasi oma teadmisi tselluvilla omadustest ning praktilisest kasutamisest. Koolitusel osales 15 tselluvilla paigaldajat Eestist ning Lätist. Kõigile koolitusprogrammi teoreetilise ning praktilise osa läbinud spetsialistidele väljastas INKU Kapitali OÜ sertifikaadi, mis tõendab koolituskursuse läbimist.

Kõnealuse koolitusprogrammi läbiviimist on plaanis jätkata, et tagada tselluvilla Werro Wool paigaldajate kõrge kompetentsus. Lõppkliendile annab koolituse läbimist tõendav sertifikaat kindluse, et paigaldaja tunneb tselluvilla omadusi ning oskab seda kasutada parimate soosjustustulemuste saavutamiseks.

Järgmine koolitusprogramm uutele huvilistele on kavas läbi viia juba suvel. Koolitusprogrammi käivitamine on üks meetmetest, mille abil soovib INKU Kapitali OÜ tõsta tselluvillaga seotud oskusteabe taset Eestis ning seeläbi pakkuda lõppklientidele veelgi efektiivsemaid soojustuslahendusi.

Järgmisel koolitusprogrammil osalemiseks võta meiega julgesti ühendust!


Viimased uudised